Ocena brak

RODZINA PARTII KONSERWATYWNYCH

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Zaczęły powstawać w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Opierały się na doktrynie Burke’a. Znajdziemy wśród nich zarówno ugrupowania agrarystyczne jak i wyznaniowe, prawicowo – liberalne, narodowe, a także nacjonalistyczne i szowinistyczne. Dzielimy je na dwie grupy pod względem tożsamości:

a) ogólnonarodowe partie konserwatywne – proponują treści odnoszące się do pracy pozytywnej i porozumienia ponad podziałami, np. Fianna Fail (Irlandia), Partia Konserwatywna (Wielka Brytania). Są bliskie opisowi formacji typu catch-all. Notują większe poparcie wyborcze aniżeli najbliższe im ugrupowania chadeckie. Są też wysoko relewantne rządowo;

b) populistyczne partie konserwatywne – skrajne interpretacje bieżących trudności gospodarczych oraz politycznych wyzwań stojących przed społecznością. Towarzyszą temu silne akcenty narodowe. Generalnie występują w krajach śródziemnomorskich (Forza Italia) oraz w Niemczech i Austrii (Heider).

Podobne prace

Do góry