Ocena brak

Rodzina odblaskiem Trójcy Św.

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

TŚ jest praźródłem, prawzorem rodziny.

B nie jest samotnikiem, jest wspólnotą trzech osób. Dzięki objawieniu tajemnica wewnętrznego życia B została nam udostępniona i przedstawiona w kategoriach osobowych. Kategorie te są do układu rodzinnego: ojcostwo, synostwo i uosobione odniesienie miłości. Elementy wspólne dla trzech osób to: jedność osób, równość, wspólnota działania na zewnątrz. Ojcu przypisujemy wszechmoc, dzieło stworzenia, Synostwu dzieła mądrości, pojednania ludzi z B, Duchowi Św. miłość i dobroć B, wcielenie słowa i uświęcenie K.

Duchowość rodziny chrześcijańskiej.

Duchowość rodziny chrześcijańskiej wyprowadzamy z istotnych elementów strukturalnych K Chrystusowego. K to tajemnica rzeczywistego obrazu TŚ we wspólnocie ludu B, a rodzina jest „małym K”.

TŚ jest wspólnotą trzech Osób. B Ojciec jest zasadą życia, bo daje je Synowi. Syn odbiera życie od Ojca i oddaje Mu Siebie w miłości. Duch Św. jest uosobieniem nowej, wciąż płodnej miłości życia istniejącego między Ojcem i Synem. K domowy jest na wzór TŚ wspólnotą wciąż rozwijającego się, czyli płodnego życia i miłości w ludzie B.

B Ojciec daje życie K i jest jego zasadą (pierwiastek hierarchiczny),

Syn B poprzez moce sakramentalne zbawia K jak wspólnotę wierzących (p. wspólnotowy), a Duch Św. czyni to spotkanie życia i miłości wciąż płodnym w nowych dziejach K i w ich wzroście ku pełni (p. płodności, rozwoju).

Rodzina stanowi w zamysłach B wspólnotę rozwoju życia i miłości. Mąż – żona- dziecko stanowią też triadę. Istotne elementy celu rodziny to życie i miłość. Czyli celem rodziny jest to by w świecie było ustawicznie coraz więcej życia i miłości. Poprzez duchowość rodziny chrześcijańskiej, rozumiemy, że jest to czynne i świadome uczestnictwo wspólnoty rodzinnej w życiu TŚ ku budowaniu K domowego.

Podobne prace

Do góry