Ocena brak

RODZINA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

  • to najważniejsze i niezastąpione środowisko wychowawcze, które przez swoją specyfikę, intymność, indywidualność, bezpośredniość tworzy warunki dla rozwoju i wychowania.

  • jest miejscem pierwszych kontaktów międzyludzkich, więzi psychicznych dziecka z rodzicami, rodzeństwem, dziecko uczestnicząc w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego poznaje wzory zachowań związane z pełnieniem roli ojca, matki, przyswaja elementarną wiedzę o otaczającym świecie

  • tworzy je:

- kultura rodziny,

- umiejętności komunikacji pomiędzy członkami,

- umiejętności wyrażania emocji,

- interakcje pomiędzy członkami,

- świat symboli kulturowych , które członkowie poznają

Do góry