Ocena brak

RODZINA JAKO ŚRODOWISKO KULTUROWE

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

  • środowisko kulturowe rodziny tworzy zespół dóbr materialnych, duchowych przekazywanych i udostępnionych pokoleniu młodszemu przez pokolenie starsze

  • środowisko kulturowe może stać się środowiskiem wychowawczym wtedy, gdy bodźce płynące ze środowiska obiektywnego zostaną przez człowieka odebrane i przeżywane w indywidualnym procesie recepcji treści kultury.

  • dziecko poprzez bezpośrednie kontakty, interakcje w rodzinie przyswaja wartości, normy moralno – społeczne, zasady postępowania, uczy się współdziałania i realizowania indywidualnych potrzeb. Rodzina poprzez preferowany styl życia, zwyczaje, nawyki, tradycje wprowadza dziecko w świat kultury, stymuluje jego rozwój kulturowy.

Podobne prace

Do góry