Ocena brak

Rodzina jako instytucja społeczna

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

Możemy mówić o rodzinie jako o instytucji, ponieważ posiada ona cechy, jakie przypisuje się instytucjom:

  • Jest grupą powołana do realizacji ważnych dla całej zbiorowości spraw

  • jest formą organizacyjną zespołu czynności wykonywanych przez członków grupy w imieniu całości

  • jest zespołem ról społecznych członków grupy doniosłych dla życia grupy.

Rodzina jest instytucją formalną – przepisy prawa regulują wzajemne uprawnienia i obowiązki jej członków względem siebie oraz członków rodziny w innych zbiorowiskach ze względu na ich sytuacje rodzinną. Rodzina jest formalnie ustanowiona a jej funkcjonowanie powinno być zgodne z normami społecznymi.

Jednym z wyznaczników instytucjonalnego charakteru rodziny są spełniane przez nią funkcje.

Podobne prace

Do góry