Ocena brak

Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna

Autor /Norbert Dodano /15.09.2011

Tezy potwierdzające, że rodzina jest podstawową mikrostrukturą:

- historycznie najstarsza forma życia społecznego

- najpowszechniejsza grupa społeczna, której członkiem był i jest z reguły każdy człowiek

- jest podstawą istnienia społeczeństwa 

Rodzina jako grupa społ. – jest to opis jej struktury, która powstała z różnych osobistych więzi i styczności (bezpośredniej). Charakter stosunków jest nieformalny. Rodzina jest grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Pokrewieństwo może być rzeczywiste lub zastępcze, zachodzi w linii wstępnej i zstępnej, a występuje w linii prostej i bocznej. Członkowie rodziny żyją zazwyczaj pod jednym dachem i tworzą jedno gospodarstwo domowe obejmujące dwa pokolenia (r. mała) albo trzy pokolenia lub kilka rodzin połączonych pokrewieństwem w linii bocznej (r. duża).

Aspekty struktury rodziny:

- psychologiczny (więzi emocjonalne)

- społeczny (pozycja, władza wewnętrzna)

- kulturowy (wzory zachowań w rodzinie)

Rodzina jako instytucja społecznasystem praw, obowiązków i norm, które regulują role członków rodziny oraz funkcje rodziny na rzecz społeczeństwa jako całości.

Rodzina jest postrzegana jako:

- uznany społecznie typ trwałego obcowania płciowego

- jest instytucjonalną formą małżeństwa

- zawiera pewien system nomenklatury określającej stosunki pokrewieństwa

- jest swoistą jednostką gospodarczą zapewniającą przede wszystkim dzieciom utrzymanie i wychowanie

- jest grupą społeczną zamieszkującą na ogół wspólnie

Podobne prace

Do góry