Ocena brak

Rodzaje zobowiązań

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

1) ze względu na zakres odpowiedzialności:

zupełne

niezupełne (naturalne) – są to zobowiązania które:

wynikają z gry lub zakładu (z wyłączeniem gier i zakładów zarządzonych lub

zatwierdzonych przez właściwe organy państwowe, jak również z gier

zaskarżalnych albo nierzetelnych)

w których roszczenie uległo przedawnieniu

2) ze względu na przedmiot świadczenia:

jednorazowe – jest to zachowanie się dłużnika jeden jedyny raz np. wykonanie

oznaczonego dzieła

okresowe – dłużnik musi zachowywać się w określony sposób co pewien czas

(periodycznie) np. czynsz za jeden miesiąc

ciągłe – dłużnik przez określony okres musi zachowywać się ciągle tak samo,

np. stosunek zlecenia, agencji, dzierżawa

3) ze względu na wielość wierzycieli lub dłużników

solidarność dłużnika (bierna)

solidarność wierzycieli (czynna)

4) zobowiązanie można podzielić także na:

pieniężne

niepieniężne

Podobne prace

Do góry