Ocena brak

Rodzaje zmian w konstytucji

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

  • uchwalenie nowej konstytucjikwestia stosunkowo rzadko wyróżniana w konstytucjach. Czyniła tak Konstytucja austriacka z 1920 roku, wymagająca dla uchwalenia nowej ustawy zasadniczej przeprowadzenia referendum; w referendum może być także przyjęta nowa Konstytucja Szwajcarii;

  • rewizja – zmiana zasad obowiązującej konstytucji;

  • nowelizacja – zmiana niektórych postanowień konstytucji bez naruszenia istoty ustroju ;

Konstytucja RP z 1997 r. nie przyjmuje rozróżnienia częściowej i całkowitej reformy konstytucji.

Od strony formy, zmiana konstytucji może polegać na zmianie jej tekstu (zastąpienie uchylonych postanowień nowymi), wprowadzeniu poprawek w formie dodatkowych, kolejno numerowanych postanowień umieszczonych poza zasadniczym tekstem konstytucji (USA) czy – jak to miało miejsce w Polsce pod rządami Konstytucji z 1952 r. – uchwaleniu ustawy konstytucyjnej jednorazowo zawieszającej normę konstytucyjną.

Podobne prace

Do góry