Ocena brak

Rodzaje zębów

Autor /sara Dodano /06.01.2012

Ze względu na kształt i budowę rozróżniamy w uzębieniu trwałym człowieka cztery główne rodzaje zębów: 1) zęby sieczne albo siekacze (dentes inciswi), 2) kły (dentes cartini), 3) zęby przedtrzo-nowe (dentes praemolares), czyli trzonowe małe albo przedtrzonowce, i 4) zęby trzonowe (dentes molares), inaczej zęby trzonowe właściwe lub wielkie albo trzonowce. W uzębieniu mlecznym są tylko trzy rodzaje zębów: 1) zęby sieczne, 2) kły i 3) zęby trzonowe; właściwe zęby trzonowe nie występują w uzębieniu mlecznym; w miejsce zębów przed trzonowych występują zęby nieco inaczej ukształtowane, podobne do trwałych trzonowych i noszące nazwę trzonowych mlecznych. Pozostałe grupy uzębienia mlecznego podobne są do grup zębów trwałych; są one jednak od nich mniejsze i delikatniejsze. Liczba i ogólny kształt zębów tak uzębienia trwałego, jak i uzębienia mlecznego są jednakowe w kości szczęki górnej i dolnej, przy tym zęby są umieszczone symetrycznie. Uzębienie trwałe każdej połowy szczęki składa się z 2 siekaczy, 1 kła, 2 zębów przedtrzonowych i 3 zębów trzonowych, uzębienie zaś mleczne z 2 siekaczy, i kła i 2 zębów trzonowych mlecznych.

Podobne prace

Do góry