Ocena brak

Rodzaje zadań domowych i ich różnicowanie

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

A) Rodzaje zadań domowych i ich różnicowanie.

W. Okoń przyjmuje cztery grupy zadań domowych

a) opanowanie nowego materiału

b) utrwalanie materiału przyswojonego

c) kształtowanie umiejętności i nawyków

d) rozwijanie samodzielności i twórczości uczniów.

Podział zadań domowych ze względu na zachodzące relacje.

1) prace polekcyjne, utrwalające opanowany na lekcji materiał i wdrażający do praktycznego stosowania przyswojonej wiedzy.

2) Prace uzupełniające, rozszerzające przerobiony na lekcji materiał i rozwijające zdolności poznawcze

3) Prace przedlekcyjne, przygotowujące do nowej lekcji.

Wszystkie wymienione rodzaje pracy domowej można stosować na wszystkich szczeblach nauki szkolnej.

B) Różnicowanie zadań domowych

-Ważne jest różnicowanie zadań domowych ze względu na różny stopień intelektualny uczniów.

-Zróżnicowana nauka domowa powinna umożliwiać wszystkim uczniom osiągnięcie wyższych efektów w nauce, a przede wszystkim ma pomóc uczniom.

- zróżnicowane zadawanie pracy nie jest łatwe ale jeśli nauczyciel jest zainteresowany rozwojem wszystkich uczniów powinien właściwie obciążać uczniów pracą domowa.

-Efektem barku zróżnicowania zadań jest to ,że uczniowie powyżej i poniżej przeciętnej nie osiągają rezultatów odpowiadających ich możliwościom.

Uczniowie miej zdolni napotykają trudności w samodzielnym rozwiązaniu pracy domowej, wskutek czego zniechęcają się do nauki. Z kolei zbyt niski stopień trudności w stosunku do uczniów zdolnych wpływa na obniżenie ich motywacji i zainteresowań nawet obniżenie nauki.

Podobne prace

Do góry