Ocena brak

Rodzaje współwłasności

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Art. 196 § 1 K.C – współwłasność może być:

= albo w częściach ułamkowych

= albo jest współwłasnością łączną

WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA – jest samoistnym stosunkiem prawnym nie związanym ze stosunkiem prawnym innego rodzaju, ze swej istoty ma byt przejściowy dlatego ustawodawca ułatwia jej likwidację, a współwłasności łącznej zapewnia byt trwały, aby mogła ona spełniać swoją funkcję społeczno- gospodarczą, we współwłasności ułamkowej, bardziej chroniony jest interes każdego ze współwłaścicieli. We współwłasności łącznej ustawodawca chroni majątek wspólny zapewniając stabilność współwłasności.

Powstaje z mocy ustawy:

- prze dziedziczenie przez kilka osób

- przez ustanie majątkowe i współwłasności małżeńskiej

- przetworzenie, połączenie,, pomieszanie co do rzeczy ruchomej

- zasiedzenie rzeczy przez kilka osób

- podzielenie lokali – obejmuje podział gruntów na których został wzniesiony budynek

Rodzaje współwłasności ułamkowej:

- wspólnoty gruntowe, które są współwłasnością szczególnego rodzaju, zbliżone do współwłasności nieruchomości w znaczeniu kodeksowym

- współwłasności spadkowa zarządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku ogranicza się w sposób określony w ustawie

WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁACZNA – opiera się zawsze na określonym stosunkiem osobistym, względem którego pełni role służebną np. współwłasność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami, która jest zależna od stosunku osobistego, w postaci małżeństwa i ma służyć zapewnieniu odpowiednich stosunków materialnych rodziny. Wynika również ze stosunku spółki cywilnej.

Nie ma charakteru samoistnego, jej występowanie związane jest zawsze z istnieniem innego stosunku. Obejmuje rzeczy a także inne prawa majątkowe. Najczęściej spotykanym przykładem współwłasności łącznej ustawowa współwłasność małżeństwa i umowy, a także udział wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, we współwłasności rzeczy które wnosi do spółki. Zawsze jest nierozerwalnie związana ze szczególnym podstawowym stosunkiem prawnym, o charakterze osobistym, bez którego nie może powstać i istnieć.

Gdy ustaje stosunek podstawowy, współwłasność łączna zmieni się w ułamkową. Współwłasności łącznej nie można znieść, istnieje tak długo, jak długo trwa stosunek podstawowy, z którym jest związana. Związek między współwłasnością łączną a innym osobistym stosunkiem charakteryzuje się tym, że współwłasność łączna, jest podporządkowana stosunkowi osobistemu i pełni rolę służebną. Jest bez udziałową to znaczy, że udziały jej podmiotów nie są w czasie jej trwania, określone liczbowo.

Podobne prace

Do góry