Ocena brak

Rodzaje właściwości organów adm.

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Właściwość organu-zdolność prawna organu do rozpoznania i rozstrzygania spraw w postępowaniu administracyjnym.

Rodzaje właściwości organów:

  1. ustawowa-wynika z ustawy, najczęściej funkcjonująca,

  2. z przeniesienia-przepisy ustawy upoważniają do tego np. na podstawie porozumienia wojewoda może przenieść swoją właściwość na samorząd terytorialny,

  3. z delegacji-przy wyłączeniu organu administracji publicznej od załatwiania sprawy, w takim przypadku właściwy jest organ wyższego stopnia,

  4. miejscowa-patrz pytanie 26,

  5. rzeczowa-ustala się według przepisów o zakresie działania organu administracji, wyznaczanych przez przepisy ustrojowe np. ustawa o samorządzie gminnym, inaczej mówiąc polega na upoważnieniu określonego organu lub pionu organów do załatwiania danej kategorii spraw,

  6. instancyjna zwana funkcjonalną-odmiana rzeczowej, określa, który z organów w danym pionie jest właściwy w I i II instancji.

Podobne prace

Do góry