Ocena brak

RODZAJE WIĘZI SPOŁECZNEJ

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

1. Liczba partnerów w małżeństwie:

- małżeństwo monogamiczne

- dwoje partnerów,

- małżeństwo poligamiczne więcej niż dwoje partnerów występu­je w dwóch wersjach:

poligynia związek jednego mężczyzny z wieloma kobieta, poliandria związek jednej kobiety z wieloma mężczyznami.

2. Zakres wyboru małżonka:

- endogamia wybór współmałżonka w ramach własnej zbiorowości etnicznej, religijnej, klasowej, terytorialnej,

- egzogamia wybór małżonka poza własną zbiorowością.

3. Typ władzy wewnątrzrodzinnej:

- rodzina matriarchalna władza należy głównie do matki i żony,

- rodzina patriarchalna władza i prestiż należą głównie do ojca i męża,

- rodzina partnerska model jaki ukształtował się współcześnie, wówczas, gdy kobieta i mężczyzna dzielą prawa i obowiązki wyni­kające z uczestnictwa w życiu rodzinnym.

4. Wzory dziedziczenia nazwiska, prestiżu i majątku:

- małżeństwo matrylinearne dziedziczenie w linii matki,

- małżeństwo patrylinearne dziedziczenie w linii ojca.

5. Miejsce zamieszkania po ślubie:

- małżeństwo matrylokalne młodzi zamieszkują w domu rodzinnym żony,

- małżeństwo patrylokalne młodzi zamieszkują w domu rodzinnym męża, małżeństwo neolokalne występuje najczęściej w nowoczesnych społeczeństwach, młodzi zamieszkują osobno, we własnym domu

Podobne prace

Do góry