Ocena brak

Rodzaje umów sprzedaży

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

1. Sprzedaż na próbę: Powstaje w razie wątpliwości, zawierana pod warunkiem zawieszającym że kupujący uważa towar za dobry. Umowa sprzedaży na próbę powinna zawierać termin w którym kupujący ma złożyć stosowne oświadczenie woli.

2. Sprzedaż z prawem pierwokupu: Polega na tym że jednej ze stron przysługuje pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy gdyby druga strona sprzedawała rzecz osobie trzeciej.

3. Sprzedaż z prawem odkupu: Sprzedawca może żądać w określonym w umowie terminie aby kupujący odsprzedał mu rzecz po cenie i warunkach określonych w umowie.

Podobne prace

Do góry