Ocena brak

Rodzaje umów międzynarodowych

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Ze względu na liczbę kontrahentów rozróżnia się umowy: bilateralne (czyli umowy dwustronne) oraz multilateralne (umowy wielostronne). Umowy wielostronne z kolei dzielimy na umowy wielostronne otwarte bądź zamknięte. Umowy wielostronne otwarte zawierają klauzulę dopuszczającą przystąpienie innych państw do umowy bez potrzeby uzyskiwania zgody obecnych kontrahentów. Zazwyczaj takie przystąpienie wyrażane jest przez jednostronny akt wydany przez państwo zainteresowane. W umowach wielostronnych możemy wyróżnić także umowy wielostronne półotwarte. Do takich umów mogą przystąpić państwa, które spełniają określone kryterium (Karta NZ) bądź takie umowy są skierowane tylko do określonych państw ( np. umowy regionalne).

Umowy można dzielić także ze względu na ich treść, tj. umowy polityczne, umowy gospodarcze i administracyjne.

Wśród umówi politycznych wykształciły się też różnego rodzaju typy umów, np. traktat pokoju, traktat przymierza, traktat przyjaźni. Wśród umów gospodarczo-administracyjnych można wyróżnić: umowy handlowe, konsularne, nawigacyjne, lotnicze, kolejowe, pocztowe i wiele innych.

Podobne prace

Do góry