Ocena brak

Rodzaje umów kredytu bankowego

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Najważniejszą rolę odgrywają umowa kredytu oraz umowa pożyczki pieniężnej (bank zobowiązany jest do przeniesienia na pożyczkodawcę sumy pożyczki w znakach pieniężnych, a nie jak przy kredycie pieniądz gotówkowy, nie ma też zasady celowości pożyczki- pożyczkobiorca dysponuje pieniędzmi w dowolny sposób)

W obrocie bankowym występują również umowy nie będące umowami kredytowymi sensu stricte, które pełnią w zależności od okoliczności funkcję instrumentu kredytowania. Zaliczmy tutaj:

  • umowę o dyskonto (redyskonto) weksli

  • umowę o zakup obligacji lub innych papierów wartościowych ucieleśniających wierzytelności pieniężne

  • umowę o tzw. Kredyt akceptacyjny

  • umowę o otwarcie akredytywy

  • umowę o poręczenie

  • umowę o zlecenie udzielenia gwarancji

Umowy 3-6 pełnią funkcję instrumentu kredytowania wówczas gdy klient banku nie zapewnił z góry pokrycia świadczeń pieniężnych, które mają być ewentualnie wypłacone w przyszłości osobom trzecim.

Podobne prace

Do góry