Ocena brak

Rodzaje umów gospodarczych

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Jednym z podziałów umów jest:

-umowy konsensualne

-umowy realne

Dla bytu prawnego umów konsensualnych wystarczająca jest zgoda stron. W przypadku umów realnych konieczne jest ponadto wydanie rzeczy. W obrocie gosp. przeważają umowy konsensualne.

Inna klasyfikacja to:

1.Umowy dwustronnie zobowiązujące, w których każda ze stron jest jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem'

2. Umowy jednostronnie zobowiązujące - jedna ze stron jest tylko zobowiązana

3. Umowy odpłatne

4. Umowy nieodpłatne

5. Umowy kauza1ne( przyczynowe)

6. Umowy abstrakcyjne

W obrocie gospodarczym przeważają umowy konsensualne, dwustronnie zobowiązujące, w tym zwłaszcza wzajemne ( ekwiwalentność oświadczeń) odpłatne, abstrakcyjne.

7. Umowy ramowe( strony zobowiązują się do współpracy) .

8. Umowy wykonawcze ( są skutkiem wcześniejszego konsensusu)

9. Umowy nazwane( istotne pod wzg. przedmiotowym są określone przez ustawodawcę

10.Umowy nienazwane, ( gdy ustawodawca nie określił wszystkich istotnych elementów)

11.Umowy mieszane

Umowy nazwane to takie, dla których ustawodawca określa istotne pod względem przedmiotowym elementy( np. rzecz i cel w umowie sprzedaży), przy czym regulacje może mieć charakter bezwzgl. obowiązujący (częściej) lub względnie obowiązujący(np. leasing) .

Podobne prace

Do góry