Ocena brak

RODZAJE ULG I ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Ulga może mieć charakter systemowy, inaczej materialny lub może mieć postać ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

1.Ulga systemowa- tzn. ulga prawa materialnego, jest to takie zmniejszenie podatku które wynika z przepisów o konstrukcji podatku. Zmniejsza się elementy konstrukcyjne albo sam podatek. Polega więc albo na zmniejszeniu podstawy opodatkowania lub zmniejszeniu stawki podatkowej albo kwoty podatku (są to trzy możliwości modelowania ulg).

Ulga na wydatku polega na tym, że od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki nazywane rehabilitacyjnymi np. dojazd na zabiegi rehabilitacyjne wydatek na utrzymanie psa przewodnika, czy wydatek na zakup leków

Ulga polegająca na obniżeniu stawki podatkowej, czyli w podatku od nieruchomości organy gminy mogą obniżać istniejące stawki podatku.

* te same mechanizmy mogą podwyższać podatek np. podatek od gęstości zaludnienia

Ulgi poprzez kształtowanie wysokości podatku (koszty podatku)np. ulga żołnierska

2.Ulgi w spłacie zobowiązań- są to ulgi o charakterze proceduralnym – są stosowane przez organy podatkowe.

Polegają na:

  • Odroczeniu terminu płatności

  • Rozłożeniu zobowiązania podatkowego na raty

  • Umorzeniu zaległości podatkowej

Pojawiają się w trakcie już istniejących zobowiązań podatkowych.

Podobne prace

Do góry