Ocena brak

Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Rodzaje trybów udzielania zamówień publicznych: przetarg nieograniczony (jest to forma podstawowa. Oferty składają wszyscy zainteresowani, ilość oferentów nieograniczona, o wyborze oferenta powiadamia się wszystkich zainteresowanych), przetarg ograniczony (ilość oferentów ograniczona, ale nie mniej niż 4, obowiązuje tryb konkursowy), przetarg dwustopniowy (oferta bez podawania ceny), negocjacje z zachowaniem konkurencji (muszą być spełnione określone przesłanki, zamawiający może negocjować cenę, musi być co najmniej 3 uczestników), zapytanie o cenę (zakup artykułu w oparciu o zapytanie o cenę, cena decyduje o wyborze dostawcy), zakup z wolnej ręki (prowadzi się rozmowy tylko z jednym oferentem). Zamówienia publiczne opłacane są ze środków publicznych (w części lub w całości). Ust. o zam. publ. 6 paźdź. 94r.

Podobne prace

Do góry