Ocena brak

RODZAJE TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU PROGRAMÓW INFORMACJYJNYCH

Autor /henio Dodano /10.04.2011

Ponad połowa widowni telewizyjnej skarży się, że w pełnym rozumieniu informacji telewizyjnych największą przeszkodą jest cytowanie niejasnych, zawiłych wypowiedzi polityków. Ponad jedna czwarta osób stwierdza sama, że w programach informacyjnych nie wszystko jest dla niej zrozumiałe ze względu na używanie obcych bądź specjalistycznych określeń. Jednej piątej sprawia kłopot fakt, że, ich zdaniem, informacje przekazywane są za szybko. Tyle samo widzów narzeka też, że dziennikarze używają długich, skomplikowanych zdań. Zła dykcja prezenterów stanowi tylko dla nielicznych przeszkodę w rozumieniu przekazu.

Wykształcenie widzów jest w oczywisty sposób czynnikiem determinującym przyswajanie informacji. Na uwagę jednak zasługuje fakt, że używanie w programach informacyjnych niejasnych cytatów polityków przeszkadza relatywnie najczęściej osobom z wyższym wykształceniem (65%), a im niższy poziom wykształcenia, tym skargi te są coraz to mniej liczne (do 40% wśród widzów z wykształceniem podstawowym). Natomiast pozostałe właściwości - obce, specjalistyczne wyrażenia, szybkie tempo przekazywania informacji oraz długie skomplikowane zdania - sprawiają przede wszystkim trudności osobom z podstawowym wykształceniem, a w miarę rosnącego wykształcenia narzekania tego rodzaju występują coraz rzadziej.

Kłopoty ze zrozumieniem obcych, specjalistycznych określeń ma 37% widzów z wykształceniem podstawowym , a 13% - z wykształceniem wyższym. Nadmierna szybkość podawania informacji stanowi przeszkodę dla 28% osób z wykształceniem podstawowym, a 13% -z wyższym. Skomplikowane zdania utrudniają rozumienie 24% osób z wykształceniem podstawowym, a 12% -z wyższym.

Podobne prace

Do góry