Ocena brak

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Układ sieci wodnej w Polsce sprzyja rozwojowi żeglugi śródlądowej. Stanowiące oś systemu dróg wodnych kraju dwie największe rzeki łączą prawie wszystkie okręgi przemysłowe z portami położonymi na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Nie sprzyja natomiast rozwojowi żeglugi ustrój wodny polskich rzek, ponieważ po okresie wezbrania wiosennego, związanego z topnieniem śniegów, i zwykle mniejszego w początkach lata, w pozostałym okresie poziom wód jest niski. Poprawa tego stanu wymaga budowy zbiorników retencyjnych i kaskad piętrzących wodę. Rzeki w naszym kraju, z wyjątkiem Odry i dolnej Wisły, są nie uregulowane, co w zasadzie uniemożliwia wykorzystanie ich do żeglugi. Przeszkodą jest również kilkutygodniowy okres zlodzenia, zwłaszcza rzek wschodniej części Polski.

Dzięki połączeniu Kanałem Gliwickim z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym najważniejszą drogą wodną w Polsce jest Odra. Wisła jest wykorzystywana dla żeglugi tylko na odcinku Warszawa - Gdańsk oraz na niezbyt długim odcinku pod Krakowem.

Żegluga o charakterze turystycznym odbywa się na Wielkich Jeziorach Mazurskich, na Kanale Elbląskim i Augustowskim. Udział żeglugi śródlądowej w przewozach nie przekracza w Polsce 1 %.

Podobne prace

Do góry