Ocena brak

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - ŻEGLUGA MORSKA

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Żegluga morska obsługuje głównie międzynarodowe przewozy Polski i innych krajów. Morska flota Polski składała się w 1989 r. z 249 statków o wyporności ponad 4 mln DWT. Wielkość floty od początku lat osiemdziesiątych wykazuje powolny regres . Większość jednostek wchodzących w skład naszej floty to statki przestarzałe, pływające po kilkanaście lat. Zbyt mało jest jednostek wyspecjalizowanych w przewozie określonego rodzaju ładunków, przystosowanych do szybkiego za i wyładunku.

Polska ma cztery duże porty morskie: Gdańsk, Gdynię, Szczecin i Świnoujście. Przeładunki w naszych portach osiągnęły maksimum pod koniec lat siedemdziesiątych, a następnie zaczęły się zmniejszać. Wiąże się to z załamaniem gospodarki kraju .

Poszczególne porty wykazują specjalizację przeładunków. W Gdańsku duży udział ma węgiel, siarka i drewno; Gdynia specjalizuje się w przeładunkach drobnicy i zboża; Szczecin - Świnoujście w przeładunkach węgla, rud żelaza i surowców chemicznych. Gdańsk i Świnoujście obsługują żeglugę promową do portów duńskich, szwedzkich i fińskich. Ładunki przewożone polskimi statkami to przeważnie towary przesyłane do odległych portów; przewozy do portów bałtyckich stanowią tylko kilka procent.

Podobne prace

Do góry