Ocena brak

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT PRZESYŁOWY

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Rola transportu rurociągowego rośnie. Jego zaletą jest taniość, szybkość, oszczędność miejsca oraz nieszkodliwość dla środowiska. W Polsce ten rodzaj transportu ma głównie zastosowanie do przesyłania węglowodorów płynnych i gazowych, a także wody. Najważniejsze ropociągi to "Przyjaźń" oraz ropociąg łączący Port Północny w Gdańsku z Płockiem. Z Płocka do Warszawy i Koluszek prowadzą rurociągi do przesyłania paliw.

Znacznie silniej jest rozbudowana sieć gazociągów. Wszystkie większe miasta mają połączenia gazociągami ze złożami karpackimi bądź złożem wielkopolskim (koło Ostrowa Wielkopolskiego), jak również z rurociągami prowadzącymi gaz z Zachodniej Ukrainy. Na Śląsku silnie jest rozbudowana sieć gazociągów gazu koksowniczego.

Magistrale wodociągowe łączą Zbiornik Goczałkowicki i Żywiecki z Konurbacją Górnośląską, zbiornik Sulejowski z Łodzią oraz Jezioro Zegrzyńskie z Warszawą.

Podobne prace

Do góry