Ocena brak

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT DROGOWY

Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011

Pod względem gęstości sieć dróg kołowych znacznie przewyższa gęstość sieci kolejowej. W 1989 r. było w naszym kraju ok. 160 tys.. km o nawierzchni twardej, co dawało średnią gęstość ponad 50 km/100 km; w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten jest na ogół znacznie wyższy. Stan techniczny wielu dróg w naszym kraju jest niski; prawie nie ma dróg o najwyższym standardzie, tzw. autostrad. Do najlepszych w Polsce należą "drogi szybkiego ruchu", z oddzielnymi dwoma pasmami ruchu. Najdłuższa z nich łączy Warszawę z Katowicami.

Przez nasz kraj przebiega ok. 5 tys. km dróg o znaczeniu międzynarodowym:

. Gdańsk - Warszawa - Lublin - Lwów;

. Gdańsk - Toruń i Piotrków Trybunalski - Katowice - Cieszyn;

. Białystok - Warszawa - Łódź - Wrocław - Praga;

. Warszawa - Radom - Kielce - Kraków - Cieszyn;

. Berlin - Poznań - Warszawa - Moskwa;

. Berlin - Legnica - Opole - Kraków - Rzeszów - Przemyśl - Lwów.

Wyposażenie poszczególnych części kraju w drogi jest dość równomierne. Wyjąwszy województwo krakowskie*, o największej gęstości dróg (98 km/100 km), oraz województwa najsłabiej wyposażone: suwalskie (34), białostockie i słupskie (po ok. 38 km/100 km2), w pozostałych województwach gęstość sieci drogowej jest dość wyrównana. W województwach górskich i pojeziernych przyjmuje ona wartość 40-50 km/100 km2 powierzchni, a w pozostałych powyżej 60 km/100 km2.

Pod względem liczby pojazdów samochodowych w stosunku do liczby ludności Polska zajmuje dość odległe miejsce wśród krajów Europy. W 1989 r. na 1000 mieszkańców przypadało w Polsce 112 samochodów osobowych; w krajach rozwiniętych gospodarczo wskaźnik ten był 2-3 razy wyższy. W przypadku samochodów ciężarowych dysproporcje są nieco mniejsze.

Transportem samochodowym w Polsce przewozi się więcej ładunków niż transportem kolejowym, jednak pod względem wykonanej pracy sytuacja jest odwrotna (tabela 1). Liczba przewożonych pasażerów transportem samochodowym jest również większa niż koleją, natomiast pod względem wykonanej pracy różnica między tymi rodzajami transportu jest niewielka.

Ze względu na gęstą sieć dróg oraz przystanków, transport samochodowy pozwala znacznie precyzyjniej zaspokoić potrzeby transportowe terenu niż kolej.

Podobne prace

Do góry