Ocena brak

Rodzaje systemu rządów - System prezydencki

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

System polityczny w demokracji charakteryzujący się rygorystycznym podziałem (separacją) władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz połączeniem funkcji prezydenta i szefa rządu. W myśl tych zasad prezydentowi (jako organowi władzy wykonawczej) przysługuje pełnia władzy wykonawczej, oraz zwolnienie z odpowiedzialności przed parlamentem - pozbawiony zostaje jednak możliwości ustawodawczych.

Przykładem prezydenckiego systemu rządów są Stany Zjednoczone oraz liczne republiki południowoamerykańskie.

Cechy systemu prezydenckiego

  • prezydent jest wybierany w głosowaniu powszechnym;

  • kadencja prezydenta jest określona w czasie (najczęściej jest ona czteroletnia - jak np. w USA czy Brazylii, choć w Meksyku wydłuża się ona do sześciu lat);

  • ministrowie wchodzący w skład rządu odpowiadają jedynie przed prezydentem;

  • istnieje jeden ośrodek władzy wykonawczej;

  • akty wydawane przez prezydenta nie wymagają kontrasygnaty;

  • prezydent nie jest odpowiedzialny politycznie, ale w przypadku złamania konstytucji lub prawa może zostać odwołany (przez parlament lub naród w referendum);

  • prezydent ma możliwość wydawania dekretów z mocą ustawy w sytuacjach nadzwyczajnych (np. okres wojny).

Podobne prace

Do góry