Ocena brak

Rodzaje strategii

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011

Rodzaje strategii

W zależności od tego, w jakiej organizacji strategia jest tworzona i wykorzystywana, można wyróżnić następujące jej rodzaje (J. Penc 2001, s.144-145):

Strategia na poziomie przedsiębiorstwa

kształtowana przez naczelne kierownictwo, które nadzoruje działania organizacji zajmującej się więcej niż jednym rodzajem działalności gospodarczej. Dotyczy ona działań podejmowanych przez organizację jako całość i takich, które powinna ona objąć, oraz dąży do określenia roli, jaką odgrywa i jaką powinien odgrywać każdy z poszczególnych rodzajów działalności.

Strategia na poziomie jednostki operacyjnej (SJB)

służy sterowaniu interesami i działaniami określonej, pojedynczej jednostki gospodarczej. Strategiczna jednostka gospodarcza (ang. Strategic Business Unit - SBU) grupuje w ramach wielogałęziowego przedsiębiorstwa wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, zmierzające do wytworzenia określonego rodzaju wyrobu lub usług i traktuje je jako pojedynczą jednostkę operacyjną.

Strategia na poziomie funkcjonalnym

tworzy ramy dla zarządzania takimi funkcjami, jak: finanse, prace badawcze i rozwojowe, marketing, ekologia, zgodnie ze strategią jednostki operacyjnej. Strategia ta polega na określeniu, w jaki sposób dana funkcja ma być realizowane, by sprzyjała uzyskaniu pożądanej przewagi konkurencyjnej, oraz na koordynacji danej funkcji z innymi funkcjami.Porównanie podstawowych rodzajów strategii przedsiębiorstwa

Aspekt Strategia korporacji Strategie SJG Strategie funkcjonalne Zakres

|

 • wybór, w których obszarach działalności gospodarczej powinno być umiejscowione przedsiębiorstwo
 • strategia rozwoju przedsiębiorstwa
|

 • wybór, które produkty i usługi, oraz na jakich rynkach powinny być sprzedawane,
 • strategia rozwoju SJG
|

 • określenie rynku docelowego,
 • szerokość i głębokość asortymentu,
 • polityka marki produktu,
 • wycofywanie produktów
|-

Cele i zadania

|

 • zagregowane cele działalności przedsiębiorstwa (np. rozwój, rentowność, zysk na akcję)
|

 • ograniczone celami przedsiębiorstwa,
 • zagregowane wokół produktów/rynków (np. wzrost sprzedaży, rentowność, przepływy gotówkowe)
|

 • ograniczone celami przedsiębiorstwa i SJG,
 • zagregowane wokół konkretnego produktu/rynku (sprzedaż, udział w rynku, satysfakcja nabywców)
|-

Alokacja zasobów

|

 • alokacja pomiędzy obszarami działalności SJG
 • alokacja między działy funkcjonalne pracujące na rzecz różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa (np. badania i rozwój)
|

 • alokacja między produkty/rynki w ramach danej SJG,
 • alokacja między działy funkcjonalne w ramach SJG
|

 • alokacja między instrumenty marketingu mix dla każdego produktu/rynku
|-

Źródła przewagi konkurencyjnej

|

 • głównie dzięki zasobom finansowym i ludzkim, lepszej organizacji i zarządzaniu, efektom synergicznym
|

 • głównie dzięki strategii konkurowania, kompetencjami w danej SJG w stosunku do konkurentów
|

 • głównie dzięki skutecznemu uplasowaniu produktu na rynku, wyższości jednego z elementów marketingu w stosunku do działań konkurentów
|-

Główne obszary decyzyjne

|

|

 • projektowanie systemu produkcyjnego,
 • polityka asortymentu,
 • rozwój rynku,
 • polityka dystrybucji
|

|}


Źródło: (L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek 2000, s.575-576)


Autor: Krzysztof Woźniak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry