Ocena brak

Rodzaje stowarzyszeń

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Wyróżniamy:

  • Stowarzyszenia ( rejestrowe, zarejestrowane w sądzie): Rejestracji dokonuje sąd rejestrowy. Sąd może odmówić zarejestrowania stowarzyszenia tylko wtedy, gdy stowarzyszenie nie spełnia warunków przewidzianych w ustawie. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej.

  • Stowarzyszenia zwykłe - są to stowarzyszenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, chodzi o kształcenie idei, (np. hodowców gołębi). Jest to uproszczona forma stowarzyszenia, która nie posiada osobowości prawnej. Do założenia stowarzyszenia zwykłego wystarczy:

    • Zgłoszenie, co najmniej 3 osób

    • Uchwalenie regulaminu, zamiast statutu, który określa nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawicieli reprezentujących stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

  • Związki stowarzyszeń- Mogą je tworzyć stowarzyszenia zarejestrowane w liczbie, co najmniej trzech.

Podobne prace

Do góry