Ocena brak

RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

  • Zagrożenie wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów

Wówczas może się okazać, że bank nie dysponuje dostateczną ilością środków dla tej wypłaty.

  • Kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym

  • Ryzyko udzielania każdego pojedynczego kredytu

  • Ryzyko zmiany oprocentowania

  • Niepożądana zmiana kursu walutowego

 

Dwie podstawowe formy ryzyka to ryzyko płynności i ryzyko wyniku finansowego podstawowa przyczyną upadku banku jest skumulowanie ich występowania.

Stosowane są tu następujące środki zabezpieczenia przed ryzykiem :

  • Polityka cichych rezerw /polityka bilansowa/

Ciche rezerwy można określić jako różnicę między bieżącą wartością majątku a jego wartością krajową.

Tworzenie i rozwiązywanie cichych rezerw wywiera pożądany wpływ na wynik finansowy banku, gdyż daje mu możliwość kształtowania bilansu w sposób pozwalający na stabilizację i utrzymanie zaufania klientów.

 

Całkowite unikanie ryzyka jest niemożliwe, ale w pojedynczych przypadkach istnieje możliwość odmowy kredytu.

Redukowanie ryzyka następuje w wyniku sprawdzenia solidności kredytobiorcy, tak od strony prawnej jak i ekonomicznej, a następnie kontroli udzielanego kredytu.

Kompensowanie ryzyka może następować dzięki ustanowieniu zabezpieczenia, a także poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

Podobne prace

Do góry