Ocena brak

Rodzaje rent z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Do rodzajów rent z ubezpieczenia emerytalno- rentowego zaliczamy:

- emeryturę

- rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową

- rentę rodzinną

- dodatek pielęgnacyjny

- dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej

-zasiłek pogrzebowy.

Do góry