Ocena brak

Rodzaje rachunków bankowych

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Rachunek bieżącyrachunek służący do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania krajowych rozliczeń pieniężnych. Umowa rachunku bankowego może przewidywać wyodrębnienie na rachunku bieżącym środków pieniężnych na określone cele.

Rachunek pomocniczy – służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w innym oddziale danego banku lub w innym banku. Z reguły rachunek pomocniczy służy obsłudze wyodrębnionych kategorii transakcji gospodarczych.

Rachunek lokat terminowych – służy do przechowywania środków pieniężnych przez czas określony w umowie z bankiem.

Podobne prace

Do góry