Ocena brak

Rodzaje przysposobienia

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

1. Przysposobienie pełne: pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki sam stosunek jak między rodzicami i dziećmi. Wskutek tej adopcji wygasa władza rodzicielska rodziców, a przysposobiony staje się także członkiem rodziny przysposabiającego (następuje zerwanie więzi z naturalną rodziną). W wyniku tego przysposobienia wygasają obowiązki alimentacyjne przysposobionego względem jego krewnych.

Specyficznym rodzajem przysposobienia jest adopcja pełna pasierba (polecam art. 121(1) kro).

2. Przysposobienie niepełne: w odróżnieniu do adopcji pełnej powoduje powstanie stosunku jedynie między przysposabiającym i przysposobionym (skutki przysposobienia nie rozciągają się na zstępnych przysposobionego). W przypadku adopcji niepełnej obowiązki alimentacyjne przysposobionego na rzecz swoich krewnych naturalnych powstają dopiero w ostatniej kolejności.

3. Przysposobienie całkowite: do tego przysposobienia dochodzi wówczas, gdy rodzice wyrażą przed sądem opiekuńczym zgodę na przysposobienie swojego dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego (zgoda blankietowa). Przysposobiony pod każdym względem jest traktowany, jakby był dzieckiem przysposabiającego. Przysposobiony traci swój dotychczasowy stan cywilny, a przysposobienie jest objęte tajemnicą Sporządzony zostaje nowy akt urodzenia dziecka, w którym jako jego rodziców wpisuje się przysposabiających.

W przypadku tego przysposobienia nie jest dopuszczalne ustalenie pochodzenia przysposobionego przez uznanie ojcostwa, sądowe ustalenie lub zaprzeczenie jego pochodzenia, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

W odniesieniu do pytania 16 i 17 polecam treść art. 114 – 127 kro.

Podobne prace

Do góry