Ocena brak

Rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych.

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Proces produkcji – uporządkowany ciąg działań w wyniku którego otrzymuje się w danej organizacji wyroby, bądź usługi. Do procesu produkcyjnego zalicza się wszystkie czynności począwszy od pobrania z magazynu surowców i materiałów a skończywszy na przekazaniu do magazynu gotowych produktów finalnych. Jest to jeden z punktów widzenia procesu produkcyjnego – z punktu widzenia pb. Można spojrzeć na to nie tylko z punktu widzenia organizacji, ale również z punktu widzenia produkcji wyrobu finalnego.

Jaka jest relacja?

Często w pb realizuje się proces produkcyjny, który jest fragmentem procesu produkcyjnego całego wyrobu. Istnieje wiele rodzajów przemysłowych procesów produkcyjnych:

wydobywnicze procesy produkcyjne

przetwórcze procesy produkcyjne.

Wydobywnicze polegają na wydobywaniu rozmaitych kopalin np. węgla, ropy. Tę klasę procesów produkcyjnych można dalej w zależności od skrupulatności dzielić:

odkrywkowe (węgiel brunatny)

głębinowe (kopalnia soli).

 

Przetwórcze rozkładają się na dwie grupy procesów:

  • obróbczo – montażowe

  • aparaturowe

 

Obróbczo – montażowe:

obróbcze – polegają na formułowaniu i nadawaniu kształtu i właściwości obrabianym materiałom poprzez obróbkę mechaniczną – krojenie, skrawanie, toczenie, wiercenie szlifowanie i dłutowanie, obróbkę plastycznąformowanie kształtu bryły poprzez działanie nacisków i uderzeń – kucie, walcowanie, obróbkę cieplną – uzyskiwanie pożądanych właściwości przerabianych materiałów i surowców za pomocą zabiegów cieplnych – lutowanie, odpuszczanie, wyżarzanie, obróbkę powierzchniową – malowanie, srebrzenie, złocenie.

Generalnie procesy te dotyczą jednego obrabianego produktu.

montażowe – polegają na łączeniu dwóch lub większej liczby elementów czy podzespołów.

 

Aparaturowe:

Polegają na powodowaniu przemian w materiałach i surowcach poddawanych oddziaływaniu procesów chemicznych w:

stosowanej aparaturze – utlenianie, filtrowanie, krystalizowanie,

stosownych warunkach – nie wymagają stosownej aparatury – dojrzewanie (sery).

Podobne prace

Do góry