Ocena brak

Rodzaje praw rzeczowych

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

PRAWA BEZTERMINOWE – czas trwania jest nieokreślony,

PRAWA TERMINOWE – czas trwania jest określony

PRAWA PODZIELNE – mogą należeć do kilku osób w częściach ułamkowych, np. własność, użytkowanie wieczyste

PRAWA NIEPODZIELNE – nie można wyodrębnić samodzielnych uprawnień dla kilku osób np. hipoteka

PRAWA NIEODPŁATNE – powstają bez wynagrodzenia

PRAWA ODPŁATNE – ustanawia się za wynagrodzeniem

PRAWA SAMODZIELNE – funkcjonują niezależnie od istnienia innego prawa

PRAWA NIESAMODZIELNE – nie mogą istnieć bez innego prawa

PRAWA ZBYWALNE – można przenieść na inną osobę w drodze czynności prawnej

PRAWA NIEZBYWALNE – są ściśle związane z określoną osobą i wykluczone jest ich przejście na inna osobę , np. alimenty

PRAWA ZWIĄZANE – mogą przysługiwać podmiotowi głównego prawa i dzielą jego los

PRAWA NIEZWIĄZANE – mają byt niezależny

Podobne prace

Do góry