Ocena brak

Rodzaje postępowania

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

 1. Rozpoznawcze zwykłe (procesowe i nieprocesowe)

 2. Pomocnicze (zabezpieczające)

 3. Egzekucyjne

Postępowanie rozpoznawcze.

Celem jego jest rozstrzygnięcie sprawy cywilnej w formie orzeczenia. Przy procesowym wyrok albo postanowienie, przy nieprocesowym tylko postanowienia.

Rozpoznawcze odrębne, jest ich siedem:

 1. W sprawach małżeńskich

 2. W sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi

 3. W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 4. W sprawach o naruszenie posiadania

 5. Nakazowe i upominawcze

 6. Gospodarcze

 7. Uproszczone

Postępowania pozasądowe:

 1. Przed sądami polubownymi

 2. Pojednawcze

Zasady postępowania cywilnego:

 1. Jawności (art. 9 kpc)

 2. Bezpośredniości

 3. Prawdy obiektywnej

Podobne prace

Do góry