Ocena brak

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psychoterapia: Psychoterapia indywidualna i grupowa oraz rodzinna

Autor /Edgar Dodano /09.09.2011

Psychoterapię organizuje się w formie indywidualnych spotkań terapeuty z pacjentem i formie spotkań terapeuty z grupą. Czasem obie te formy się łączy. W psychoterapii wykorzystuje się cechy i procesy zachodzące w grupie do celów terapeutycznych. Grupy terapeutyczne mogą mieć charakter ot­warty lub zamknięty, tj. skład grupy albo się zmienia, albo wszyscy w tym samym czasie rozpoczynają i kończą terapię. W terapii grupowej wykorzys­tuje się jej terapeutyczne właściwości, a o tym, czy one wystąpią decyduje terapeuta grupowy lub terapeuci specjalnie przygotowani do leczenia pac­jentów w grupie. Analizując terapeutyczne właściwości grupy, stwierdzono, że polegają one na tym, że:

grupa tworzy poczucie przynależności, może być dla swoich członków źródłem wsparcia i zapobiega uczuciu osamotnienia;

• grupa daje poszerzone możliwości uczenia się i zbierania doświadczeń;

• w grupie informacje zwrotne mogą być źródłem korektywnych emoc­jonalnych doświadczeń;

• w grupie zachodzi modelowanie i uczenie się kompetencji;

• w grupie członkowie doświadczają, jak są spostrzegani przez innych ludzi.

Procesy terapeutyczne są animowane przez zachowania i postawy terapeuty i koterapeuty oraz wzmacniane przez dynamikę grupy. Psychoterapia grupowa także jest różnie ujmowana przez przed­stawicieli poszczególnych kierunków - można mówić o grupowej terapii analitycznej w kilku wersjach, o grupowej terapii zachowania i o podejściu systemowym.

Podejście systemowe jest jednak reprezentowane przede wszystkim w te­rapii rodzinnej, która stanowi wyodrębnioną formę bardzo specjalistycznej terapii. Piszą o tym także Namysłowska i Tryjarska.

Podobne prace

Do góry