Ocena brak

Rodzaje polimerów

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Polimery syntetyczne można podzielić na trzy gru­py - polimery termoplastyczne, polimery termo­utwardzalne oraz elastomery. Polimery termopla­styczne, takie jak polistyren lub PCW (polichlorek winylu) miękną pod wpływem podwyższonej tem­peratury. Dzieje się tak dlatego, że ich łańcuchy polimerowe mogą poruszać się względem siebie, a efekt ten staje się coraz wyraźniejszy wraz ze wzrostem temperatury. Inaczej zachowują się poli­mery termoutwardzalne, np. bakelit lub żywice epoksydowe. Tu występują wiązania poprzeczne pomiędzy poszczególnymi łańcuchami polimero­wymi, uniemożliwiające ich przesuwanie się względem siebie. Dlatego takie materiały nie stają się plastyczne w wyższych temperaturach.
Elastomery to polimery o dobrych właściwo­ściach sprężystych. W skład tej grupy wchodzą wszystkie związki gumopodobne, w tym guma oraz sztuczny i naturalny kauczuk. Podczas ich produkcji powstaje ściśle określona ilość wiązań poprzecznych pomiędzy łańcuchami molekuł. W rezultacie powstają materiały elastyczne, które można mocno rozciągać, używając stosunkowo niewielkich sił i które powracają do pierwotnego kształtu po ustąpieniu siły rozciągającej.

Podobne prace

Do góry