Ocena brak

Rodzaje podejścia do sformalizowanego planowani strategicznego

Autor /alpinista Dodano /24.03.2011

  1. z dołu do góry - poszczególne jednostki czy wydziały organizacji formułują strategie i przekazują do góry w celu scalenia na poziomie całej organizacji, strategia jest wypadkowa tych pionów;

  2. z góry do dołu - inicjatywę podejmują kierownicy najwyższego poziomu organizacji. Formułują jednostkę, skoordynowaną strategię korzystając z rad kierowników niższego rzędu. Na podstawie ogólnej strategii ustala się zadania i kryteria ocen efektywności poszczególnych jednostek organizacji;

  3. podejście interaktywne - stanowi kompromis między metodami z dołu do góry i z góry do dołu. Kierownictwo naczelne i kierownictwo niższych poziomów opracowują strategię wzajemnie się kontrolując;

  4. podejście dwupoziomowe - strategie formułuje się niezależnie na poziomie organizacji jako całości i na poziomie jednostek gospodarczych.

Planowanie strategiczne koncentruje się na skuteczności (robieniu właściwych rzeczy), zaś planowanie operacyjne na sprawności (robieniu ich w właściwy sposób). Planowanie strategiczne może istotnie przyczynić się do poprawy funkcjonowania organizacji przez niezajmowanie się sprawami nieprzybliżającymi jej do celu, pozwala ono też lepiej reagować na zmieniające się otoczenie.

Podobne prace

Do góry