Ocena brak

Rodzaje paszportów

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Wyróżniamy:

  • Paszport ( zwykły- ustawa nie używa takiego określenia)- może otrzymać każdy, bez względu na wiek, wydanie paszportu możliwe jest zawsze, o ile nie sprzeciwia się to przepisom prawa. Paszport wydaje się na wniosek- organem właściwym jest wojewoda

  • Paszport dyplomatyczny oraz Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych- to paszporty szczególne. Wydaje, wznawia i dokonuje w nich zmian minister właściwy do spraw zagranicznych.

  • Paszport tymczasowy- wydaje konsul obywatelom polskim nieposiadającym paszportu wydanego w Polsce, w celu umożliwienia im powrotu do Polski. Paszport tymczasowy wydaje się także obywatelom polskim przebywającym na stałe za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu wykonanego w kraju.

Paszporty i paszporty tymczasowe wydaje się po przedstawieniu wymaganych dokumentów i uiszczeniu stosownych opłat.

Podobne prace

Do góry