Ocena brak

Rodzaje państw ze względu na ich strukturę - Państwa złożone

Autor /Eryk Dodano /07.06.2011

- istotą państwa złożonego jest podział suwerenności między całość i części składowe.

- Państwa związkowe – całość jest podmiotem PM a części składowe mogą mieć jedynie ograniczoną zdolność do utrzymywania stos. międzynarodowych – federacje. Federacja występuje jako jeden podmiot w stosunkach międzynarodowych.

- Związki państw – podmiotami PM są części składowe, a całość albo w ogóle nie, albo ma ograniczoną zdolność do czynności – konfederacje. Konfederacja jest luźnym związkiem państw opartym na umowie międzynarodowej dla prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i obronnej. Państwa związkowe pozostają suwerenne i stanowią odrębne podmioty PM.

- W przeszłości – unie realne i personalne.

Podobne prace

Do góry