Ocena brak

Rodzaje outsourcingu

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Można wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje outsourcingu:

 1. outsourcing kontraktowy (zwany zewnętrznym)

 2. outsourcing kapitałowy (zwany wewnętrznym)

 

Z outsourcingiem kontraktowym mamy do czynienia, gdy rezygnujemy z realizacji funkcji w przedsiębiorstwie i przekazujemy jej wykonanie niezależnemu podmiotowi gospodarczemu na podstawie kontraktu, tzn. porozumienia lub umowy. Oznacza to likwidację wszystkich elementów związanych z realizacją funkcji, a więc zwolnienie pracowników, sprzedaż bądź likwidację majątku, likwidację komórki organizacyjnej.

Przykłady outsourcingu kontraktowego:

 • rezygnacja z zatrudniania radców prawnych i zlecenie obsługi prawnej przedsiębiorstwa kancelarii prawnej

 • likwidacja własnej księgowości i zlecenie usług księgowych do biura rachunkowego

 • likwidacja własnej straży przemysłowej i zlecenie usług ochrony mienia przedsiębiorstwa firmie ochroniarskiej

 

Zalety outsourcingu kontraktowego:

 • uproszczone struktury, redukcja problemów zarządzania

 • pełna swoboda doboru wykonawcy, efekty konkurencji

 • ograniczenie zaangażowania i odpowiedzialności za realizację funkcji

 • efekty specjalizacji rynkowej

 

Wady outsourcingu kontraktowego:

 • konieczność zwolnień pracowników

 • ograniczenie możliwości kontroli

 • ewentualne straty z tytułu sprzedaży lub likwidacji majątku

 • ograniczone możliwości planowania strategicznego działalności

Z outsourcingiem kapitałowym mamy do czynienia, gdy wydzielamy funkcję z przedsiębiorstwa w postaci powiązanej kapitałowo spółki-córki. Oznacza to, że elementy związane z realizacją funkcji w ramach przedsiębiorstwa nie ulegają likwidacji, lecz są przekazywane do nowego podmiotu gospodarczego, czyli spółki-matki.

Przykłady outsourcingu kapitałowego:

 • wydzielenie działalności serwisowej ze struktury przedsiębiorstwa w postaci spółki-córki serwisowej

 • wydzielenie działalności socjalnej ze struktury przedsiębiorstwa w postaci spółki-córki socjalnej

 • wydzielenie transportu zewnętrznego ze struktury przedsiębiorstwa w postaci spółki-córki transportowej

 

Zalety outsourcingu kapitałowego:
 • unikanie zwolnień pracowników

 • utrzymanie majątku w zorganizowanej formie

 • szersze możliwości kontroli

 • możliwość planowania strategicznego działalności

 • większa swoboda kształtowania cen

 

Wady outsourcingu kapitałowego:

 • ograniczone możliwości radykalnej zmiany sposobu działania

 • odpowiedzialność właścicielska za wyniki

 • ograniczona swoboda wyboru wykonawcy, ograniczenie konkurencji

 • dodatkowe nakłady związane z wydzieleniem

Podobne prace

Do góry