Ocena brak

Rodzaje otrzewnej

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Odróżniamy otrzewną ścienną (periionaeum parielale) i otrzewną trzewną (peritonaeum tiscercde) połączone krezkami. Narząd wewnątrzotrzewnowy jest całkowicie objęty otrzewną, narząd zewnątrzotrzewnowy (zaotrzewnowy) leży do tyłu od otrzewnej, powleczony otrzewną na swej powierzchni przedniej. Po ukończonym rozwoju zachowuje się krezka: żołądka, jelita cienkiego (czczego i krętego), okrężnicy poprzecznej i esowatej. W krezce brzusznej rozwija się wątroba, która dzieli ją na wJęzadło sierpowa te wątroby (lig. falei formę) i na sieć mniejszą (omentum minus). Część górna sieci mniejszej tworzy więzadło wątrobno-żolądkowe (lig. łiepato-gastńcum), w części dolnej—więzadle wątrobno-dwunastniczym (lig. hepato-duodenale) leżą przewód żółciowy wspólny, tętni ca wątrobna i żyła wrotna. Pod wolnym brzegiem sieci mniejszej znajduje się otwór sieciowy (foramen epiploi-cum), który prowadzi do torby sieciowej (bursa omentalis). Część dolna krezki grzbietowej żołądka wypukła się ku dołowi i wytwarza sieć większą (omentum maius). Zrasta się ona z okrężnicą poprzeczną i to połączenie krzywizny żołądka większej z okrężnicą poprzeczną tworzy więzadło żołądkowo-okrężnicze (lig. gastrocolicum). W krezce grzbietowej żołądka rozwija się śledziona i trzustka. Trzustka wtórnie przylega do tylnej ściany brzucha i uzyskuje położenie zao trze wno we. Śledziona zachowuje swe wewnątrzotrzewnowe położenie i tę część krezki grzbietowej żołądka, w której powstaje, dzieli na więzadła: przeponowo-śledzionowc (lig. phre-nicclienalt) i żołądkowo-śledzionowe (lig. gastrolienal-e) ograniczające zachyłek śledzionowy torby sieciowej (recessus lienalis).

Podobne prace

Do góry