Ocena brak

Rodzaje osobowości. Aktywność człowieka w życiu społecznym

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

Rodzaje osobowości:

  1. Ze względu na budowę: zintegrowana, zdezintegrowana.

  2. Ze względu na sposób realizacji: aktywna, pasywna.

-zintegrowana-czynniki tworzące osobowość są sharmonizowane i osobowość jest mocna.

-zdezintegrowana- gdy coś się nie układa, coś nie pasuje.

-aktywna-potrafi sama wyznaczac cele, tworzy sposoby realizacji celów, podejmuje samodzielnie decyzje, jest konsekwentny w działaniach.

-pasywna- nasladuje czyjes zachowania, nie potrafi samodzielnie decydowac o sobie.

Czynniki wyznaczające aktywność człowieka:

1. Refleksyjna samoświadomość (ocena przez człowieka otoczenia, w którym on funkcjonuje oraz ocena samego siebie).

2. Zdolność projektowania i planowania przyszłych działań.

3. Zdolność dokonywania wyborów.

4. Konsekwencja i wytrwałość w realizowaniu podjętych decyzji.

Do góry