Ocena brak

Rodzaje ogniw galwanicznych

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Ogniwa galwaniczne to źródła energii jednorazo­wego użytku. Gdy w ogniwie takim nie zachodzą już procesy chemiczne, dzięki którym może pow­stawać prąd elektryczny, konieczne jest zastąpie­nie go innym. Ogniwa wtórne, czyli akumulatory, są wielokrotnie ładowalne. Przepuszcza się w tym celu przez wyczerpane ogniwo prąd elektryczny. Przepływ prądu w odpowiednim kierunku powo­duje takie zmiany własności chemicznych sub­stancji, z których zbudowano ogniwo, że może ono z powodzeniem służyć dalej. Energia elektryczna dostarczana ogniwu podczas ładowania jest w nim akumulowana, w postaci energii chemicznej. Aku­mulatory są powszechnie używane w samochodach oraz do napędzania niektórych przenośnych narzę­dzi elektrycznych.
Ogniwa paliwowe nie wymagają ładowania i działają bez przerwy, jeżeli dostarcza się doń w trakcie pracy świeżych chemikaliów. Takich źródeł elektryczności używa się głównie na sta­cjach kosmicznych, są one bowiem zbyt drogie, by je szerzej stosować.

Podobne prace

Do góry