Ocena brak

Rodzaje norm w prawie międzynarodowym

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

W prawie międzynarodowym mamy do czynienia z normami powszechnie obowiązującymi (ius cogens), normami prawa międzynarodowego umownego oraz normami prawa międzynarodowego zwyczajowego. W prawie międzynarodowym znajdziemy także informację dotyczące norm prawa regionalnego.

Normy powszechnie obowiązujące mają charakter konstytucyjny i wyrażają troskę o interesy społeczności międzynarodowej jako całość. Inne normy nie mogą być sprzeczne z ius cogens. Ius cogens mają moc bezwzględną i nie mogą zostać uchylone żadną umową.

Normy, które zostały stworzone na potrzeby danej umowy międzynarodowej nie mogą być sprzeczne z ius cogens i dotyczą tylko państw, które przystąpiły do danej umowy międzynarodowej. Praktycznie to samo dotyczy zwyczaju międzynarodowego – niektóre państwa uważają za bardziej dogodne na wyrażenie zgody na daną normę prawną w drodze milczącego pozwolenia niż przez złożenie podpisu pod umową.

Jeśli natomiast chodzi o normy regionalne są to normy odrębne dla jakiejś wspólnoty regionalnej. Mogą być one bardziej zaawansowane, tzn. szczegółowe, od norm uniwersalnych, ponieważ dojście do porozumienia w węższym gronie jest łatwiejsze.

Podobne prace

Do góry