Ocena brak

Rodzaje kosztów produkcji

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Poprzez koszty rozumiemy wartość nakładów poniesionych na uzyskanie określonego produktu. Wyróżniamy rodzaje kosztów:

Koszty całkowite – (TC) – jest to suma kosztów poniesionych na wszystkie czynnikiwytwórcze wykorzystane do produkcji. Jest to pieniężny wyraz nakładów. Koszty całkowite możemy podzielić na całkowite koszty stałe i całkowite koszty zmienne.

Całkowite koszty stałe (TFC) – są one niezależne od wielkości produkcji. Są one ponoszone na stałe czynniki wytwórcze.

Całkowite koszty zmienne – (TVC) – zależą od wielkości produkcji i wraz z nią się zmieniają. Koszty te są ponoszone na zakup zmiennych czynników produkcji.

Podobne prace

Do góry