Ocena brak

Rodzaje kontroli

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

  1. Z punktu widzenia zakresu kontroli można wyróżnić: kontrolę zupełną (obejmuje całość działania kontrolowanej jednostki) i kontrolę ograniczoną.

  2. Przyjmując kryterium etapu działania: kontrola wstępna (możliwość badania samych zamierzeń podjęcia określonych działań przez organ kontrolowany), kontrola faktyczna (wykonywana w czasie trwania działania), kontrola następna (koncentruje się na etapach działania, które już zostały zakończone).

  3. Przyjmując kryterium usytuowania organu kontrolującego względem organu kontrolującego: kontrola wewnętrzna i kontrola zewnętrzna (np. NIK, RPO).

  4. Ze względu na usytuowaniu organów kontroli w aparacie państwowym: kontrola sądowa, kontrola parlamentarna, kontrola wewnątrzadministracyjna, kontrola państwowa (niezależna od poszczególnych organów władzy, np. NIK, RPO).

Podobne prace

Do góry