Ocena brak

Rodzaje kodów stosowanych w porozumiewaniu się słownym

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

  1. Kod podstawowy – językowy (dzieli się na fonologiczny, morfologiczny, leksykalny, syntaktyczny, stylistyczny.

Kod podstawowy - parajęzykowy (dzieli się na akcent, intonacja, rytm, ton głosu, brzmienie, tempo mówienia).

Kod podstawowy – niejęzykowy (dzieli sie na mimiczny, gestowy, zapachowy, dotykowy, wzrokowy, fizjologiczny, aparacyjny, temporalny, kontekstowy, proksemiczny).

Podobne prace

Do góry