Ocena brak

Rodzaje klejów

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Kleje można z grubsza podzielić na żywice (naturalne bądź syntetyczne), kleje organiczne, wytwarzane z białek zwierzęcych lub roślinnych (np. kleje kostne), oraz cementy, będące substancjami mineralnymi służącymi do łączenia szkła, tworzyw sztucznych, kamienia itd.
Kleje są zwykle nakładane pod postacią lepkiej cieczy, która z czasem zestala się lub przybiera zbliżoną do stałej formę żelu. Kleje i żywice termoplastyczne ("topliwe")są przed nakładaniem roztapiane w podwyższonej temperaturze. Po złą­czeniu sklejanych elementów klejom takim pozwa­la się ostygnąć i zestalić. Większość z nich można wielokrotnie stapiać i zestalać. Z kolei żywice ter­moutwardzalne są wynikiem reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy dwoma lub więcej składni­kami mieszanymi bezpośrednio przed użyciem. Rezultatem zachodzącej reakcji chemicznej jest termoodporna substancja trwale wiążąca.
Kleje mogą być rozpuszczane w rozcieńczal­niku, takim jak na przykład woda, benzen czy to­luen. Po naniesieniu na klejone powierzchnie rozcieńczalnik odparowuje, pozostawiając cienką wiążącą warstwę kleju.
Roztwory substancji zwanych elastomerami są używane jako kleje kontaktowe. Sklejane po­wierzchnie powleka się roztworem elastomeru i pozostawia do wyschnięcia. Po wyparowaniu roz­puszczalnika na powierzchniach tworzy się gumo-podobna warstwa, a klejenie odbywa się poprzez ściśnięcie powierzchni ze sobą.

209

Podobne prace

Do góry