Ocena brak

Rodzaje i struktura komisji sejmowych

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Komisje Sejmowe – są wyspecjalizowanymi organami wewnętrznymi sejmu – są organami pomocniczymi.

Komisje sejmowe obradują na posiedzeniach, przygotowując akty i rozstrzygnięcia, które są następnie podejmowane przez Sejm, a same nie dysponują możliwością ich podejmowania.

W pracach komisji uczestniczą w sposób stały eksperci.

Konstytucja rozróżnia komisje:

- stałe,

- nadzwyczajne.

Komisje stałe – to komisje, których utworzenie przewiduje regulamin Sejmu. Tym samym Sejm ma obowiązek je utworzyć, a istnieją one przez okres całej kadencji.

Regulamin przewiduje obecnie utworzenie 27 komisji stałych: resortowych i funkcjonalnych.

Komisje resortowe (jest ich 20) to np.: Komisja Obrony narodowej, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Administracji, Komisja Spraw Wewnętrznych.

Są również inne komisje jak: Integracji Europejskiej, Samorządu Terytorialnego.

Komisje funkcjonalne: Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, Komisja Etyki Poselskiej.

Komisje nadzwyczajne – to komisje, które tworzone są przez Sejm doraźnie, dla zajęcia się określoną sprawą. Sejm określa cel, zasady i tryb działania komisji; po wykonaniu zadania – komisje te zostają rozwiązane.

Przykładem takiej komisji jest Komisja Śledcza.

Komisje Sejmowe mogą składać się wyłącznie z posłów. Skład osobowy poszczególnych komisji jest wybierany przez Sejm na wniosek Prezydium Sejmu, po zaciągnięciu opinii Konwentu Seniorów.

Pracami komisji kieruje jej prezydium, wybierane przez samą komisję.

Komisje mogą też powoływać ze swego składu podkomisje o stałym lub nadzwyczajnym charakterze.

Podobne prace

Do góry