Ocena brak

Rodzaje i przyczyny inflacji

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

INFLACJA – jest to utrzymujący się wzrost poziomu cen.

Inflacja kosztowa – pojawia się w gospodarce w wyniku wzrostu kosztów produkcji spowodowanych wzrostem cen energii, płac, paliw. Ceny wzrastają wraz ze wzrostem kosztów produkcji.

Inflacja popytowa – pojawia się w gospodarce w wyniku wzrostu zagregowanego popytu. Poziom cen ciągnięty jest przez rosnący popyt nabywców. Inflacja popytowa jest mniej groźna gdyż nie prowadzi do wzrostu bezrobocia tak jak inflacja kosztowa.

Rozróżniamy trzy typy inflacji:

Inflacja umiarkowana – z tym popytem inflacji mamy doczynienia wtedy kiedy ceny rosną powoli. Możemy to arbitralnie określić jako jedno cyfrową roczną stopę inflacji.

Czyli wzrost wynoszący mniej niż 10% rocznie.

Inflacja galopująca – ma ona miejsce wtedy kiedy ceny zaczynają rosnąć według stóp dwu-, trzycyfrowych. Np.20, 100,200% rocznie.

Hiperinflacja – gigantycznie wzrasta szybkość obiegu pieniądza, ceny relatywnie stają się wysoce niestabilne. Hiperinflacja oznacza duży spadek wartości pieniądza (bez pokrycia w towarze).

Przyczyny inflacji po stronie popytu – wydatki publiczne ( nadwyżka wydatków rządowych nad dochodami) wzrost inwestycji szybki wzrost eksportu nad importem.

Przyczyny inflacji po stronie podaży – wzrost cen jednego z powszechnie używanych czynników produkcji, wzrost płac.

Podobne prace

Do góry